15 veljače, 2008

Vrijeme Za Otvaranje Novih Puteva

Postavili smo novu/staru pristupnu točku.
Radi se o Naselju Curak, tj. kod našeg dragog prijatelja Fabia a.k.a. Elesar.
Nova po pitanju lokacije, stara po pitanju imena.
Naime, ista pristupna točka bila je kod prijatelja Tomislava a.k.a. Banja.
No i dalje se zove DS3 i moramo se držati konvencije.
Na slici smo Zlatko, ja i dio noge i ruke isto tako dragog prijatelja Ine.
Provjeravali smo postavljene antene i pokazalo se da je "od šuba" Josip a.k.a. Maverick
dobro postavio usmjerenu antenu našavši -61dBm prema DS1.
Hvala ti Josipe i nadamo ti se drugi put.
Naravno zahvaljujemo se i Zlatku zbog njegovog alata, jer sada ćemo uistinu za Zlatka govoriti
TATA OD ALATA, A BOME I ZANATA.
Ali nadasve zahvaljujemo Elesaru što je izašao u susret i nadamo se da nećemo prečesto
dolaziti popravljati postavljeni sustav.
To je to za sada, keep in touch.

Nema komentara: