27 lipnja, 2007


Tomislav Geršić, nasmijani nadobudni basist.
Jednog dana biti će radiolog no ne samo to jer ovaj mladić će jednom okušati sreću i u sistem administriranju.

Nema komentara: